Извор в полето!
Първата глътка е бог,
втората е тъгата.