Нещата мълчат различно.
Проговорят ли,
казват едно и също.