Не докосвай пространствата между думите,
за да има къде
да се движат звездите.