Вместо дъжд
от облака се спусна
хей това ръждиво паяче!