По своему съм вечен аз, защото
кой ще ми отнеме
това, което нямам!