Ти, който търсиш своя път,
До тази шипка приседни –
Тук пътят сам ще те намери!