Зимно слънце,
спи врабецът
леко смръщен от лъчите.