ПУБЛИКАЦИИ
Списание "Страница"

СВОБОДА
 
Свободен си! Сън е пътят!
И каква светлина-тъмнина!
 
Просто охлюв размътва тревите
с пипалца от двурога луна…
 
Но кажи ми, кой ще ти пречи,
накъдето и да вървиш,
 
да поспреш за няколко века —
от сърце да си помълчиш.
 
Сп. „Страница“, бр. 2/1997 (2) 
 
 
ЧЕРВЕЙ
 
В търбух на червей слънцето изгрява…
Треви и птици, облаци, листа,
въздишката, която ти се дава,
какво са — само мляскане в пръстта. 
 
Щом всички дни са всъщност сетни дни
и всяка първа стъпка значи край,
то време е, слепецо — прогледни! 
 
Плешивата тояга възседни —
на конче със смъртта си поиграй.
 
Сп. „Страница“, бр. 1/2000 (13) Източник: 
http://files.slovo.uni-plovdiv.bg/13/Straniza_2012_isvunreden.pdf