ПУБЛИКАЦИИ
Не ще проникне никой в същината


Не ще проникне никой в същината,
Ако в душата си не се е врзял. 

Две капки от живота съм видял -
Една в очите му, една в дъгата.
С богатствата на просяк съм дарен
И вечно търся хубост в грозотата.
Скърбя, ала за радост съм роден.
Лъч истина откривам сред лъжата.
Ако е малко черен моят стих,
Виновна за това е светлината.
Аз сам съм извора, от който пих.