ПУБЛИКАЦИИ
Градината на въпросите
 
ПРЕДПРОЛЕТ
 
Разкъсват се мъглите зимни.
Реката тътнещо бучи.
Запяват зверовете химни
с опулени от глад очи.
Полудъждец полулюлее
на хълма църквица без кръст.
Снегът е вече с дъх на пръст.
Влюбчиво врана се тъмнее.
Една топола. Две къщурки.
България. Над нея бог.
Подрънкват пръчове с мъдурки
от трън на трън, от глог на глог.
Просветне охлюв, плъх пролази,
пес зад стобора проръмжи -
той българите ще опази
от глад, от мъки, от омрази
и от световните лъжи.
 
 
ВРЕМЕ
 
Часовникът брои нещо -
това не е времето.
Аз броя нищото - 
това е времето.
Един ручей, две врани,
три четвърти от ветрец...
Седемнадесет мушици край върбата
си играят на дъждец.
 
 
ВСЕЛЕНА
 
Самотният самотен е роден. 
Самотният е в същност най-самотен 
в мига, когато бъде споделен.
О, ти човешка дива самота, 
наречена от някого вселена...
Звезди, частици, бог, треви, листа, 
какво сте вие - само плач сиротен 
на моята душа неприютена.
 
 
ТОЛКОВА
 
Толкова плах е ветрецът -
едва попримигва.
Само един лист
от върбата трепти.
Първият есенен лист...
Но не бързай да кажеш -
сбогом живот! -
можеш да мигнеш и ти.
 
 
СИПЕЙ
 
Шипка върху сипея расте, 
кос лети над шипката и ето - 
радва му се тя като дете... 
Косът е душата на детето.
Тя подслон му дава през нощта, 
брани го с бодлите си зелени. 
Нежно той разказва на света 
нейните мечти несподелени.
 
 
УГАР 
 
Светът е мисъл. Всяко същество 
единната идея отразява.
Тук всичко значи нещо, но какво? 
Тече животът - смисъла остава.
Към смисъла ли в същност се стремим? 
Чуй как безгрижно косът се разпява...
Край него угарта излъчва дим. 
Димът навярно всичко обяснява.
 
 
КОМИН 
 
Следите тъмни по снега са знаците случайни
от две-три простички съдби и две-три селски тайни.
Петел, свиня и котарак са минали оттука, 
една бълха, един врабец и малко бяла скука.
Опипват старците-деца с тояжки битието, 
а вълк сред залеза скимти и драска по небето.
Тъмнее: тягостно скриптят къщурките лениви, 
над тях единствено димът показва, че сме живи.
Все този бавен полуздрач - за миг пролайват псета, 
отлита някаква душа, от вятъра подета -
и тишина, и тишина, в която равнодушно 
чешмата капките брои - ала кому е нужно?
Снегът вали, вали, вали - какво ли предвещава? 
Бледнеят старите следи и нищо не остава.
Мъглата само се поспря - въздъхна и отмина... 
А после дяволът дойде и кихна във комина.
 
 
***
Разкъсай, господи, мъглите,
да видя твоите очи -
но с химните на зверовете
кръвта ми искам да звучи -
че старчешката ми тояжка
към греховете ме влече - 
и направи калта момиче -
да ми роди едно дръвче! 
 
 
 
Рубриката "Безлуния" се води от Асен Валентинов.
 
Източник: http://www.fakel.bg/index.php?t=5527