ДРУГИТЕ ЗА НЕГО
Времето и нищото на Иван Методиев

Магдалена Костова-Панайотова


Иван Методиев сплита в заглавието на стихосбирката си "Време и нищо" творбите на Хайдегер и Сартър - в един постмодерен дискурс, насочвайки читателя към проблема за изтичащото време, за твореца и творението, които често си разменят местата, за граничността на нещата, за жаждата по сливане с космоса и стремежа да надникнеш "отвъд" (изд. "Факел").
 
Иманентно присъщо на тази поезия е парадоксалното - не само като наличие на множество парадокси, но и като усет за преливане на крайностите. Пластичните образи рисуват понякога по детски прост свят. Можем да открием философеми, заредени с вътрешна енергия, които едновременно с това звучат с простотата на хайку.
 
Часовникът брои нещо -
това не е времето.
 
Аз броя нищото - 
това е времето.
 
 
Източник: http://www.segabg.com/article.php?id=48224 


Магдалена Костова-Панайотова е завършила българска филология и журналистика в СУ "Св. Климент Охридски". През 1996 г. защитава докторат върху творчеството на руския емигрантски писател Георгий Иванов. Хоноруван преподавател в СУ "Св. Кл. Охридски", редовен доцент в ЮЗУ "Неофит Рилски" от 2006 г. Интересите й са в областта на литературната теория, руската литература и българската литература от XX век. Пише и публикува поезия и литературна критика. Превежда от руски, английски и испански. 
 
Автор е на стихосбирките "Тропизми" (1996) и "Падащи знаци" (2008) и на критическите книги "Между играта и откровението" (1995), "Животът, който ми се присъни" (Поезията и прозата на Г. Иванов)" (2000), "Българската литературна класика" (2003; второ доп. изд., 2004), "Де-конструкция на канона. Руска неофициална лирика" (2003), "В полето на авангарда. Руската поезия: 50-90-те г. на ХХ век" (2006), "Руският 20. век чете. Класиката, без която не можем" (2008). Главен редактор на сп. "Езиков свят". 
 
Член на редколегията на сп. "Другие берега". Редактор в Електронно списание "LiterNet".