ДРУГИТЕ ЗА НЕГО
Поезията като разсъбличане на тялото

Антоанета Николова


Иван Методиев, „За образите и светове”, Изд. Стигмати, София, 2006 г.


Всеки, запознат с творчеството на Иван Методиев, знае, че той бликаше поетичното естествено като дишане, почти „без да иска, както детето чупи чашата”. Тези бликания на поетичното приемат най-различни форми: мъдри като питането на древните мъдреци, наивни като детски брътвеж, класически изящни или по будистки безпощадни. Иван Методиев успяваше да стига до „невидимата първооснова” на непрестанно възобновяващата се творческа същност, да се потапя в роящия се център на множествеността, да се гмурка в онова И между противоположностите, където всичко е хармония на отекващи помежду си монади. Да бъде жива проява на онова, по думите му, „там отдолу”, „неизречимото”, което „може да е същност единствено и само ако е поетично по род (независимо от това как ще бъде наричано – бог, дао, пустота, неопределеност, нещото, вакуумът или някак другояче)”. Затова и стиховете му имат особена философска сила, произтичаща не от сложността на мисловните конструкции и от играта със словесните значения (за него – една обикновено повърхностна, имитаторска дейност), а от безкомпромисното проникване до дълбините на изконната реалност.

Толкова всеобхватно е това проникване, че Иван Методиев е успял с безпощадна откровеност да улови всеки миг от спускането си до първоосновата, да разсъблече поетичния акт от всяка привидност и да разголи поетичното до неговата изконна същност, за да провъзгласи убедено тъждеството на Битие и Поезия.

В уникалната си не само за българската култура книга „За образите и световете” Иван Методиев разкрива началата на една нова, битийно-еротична поетика, която за някои би могла да прозвучи твърде абсолютистки, но на която можем да се доверим, защото «за явленията на стиха поетът е „приборът”».

Тази поетика звучи със силата на изначалните притчи и на поетическите внушения, като същевременно е заредена и с логиката на философската доказателственост, и с премислянето на най-нови естествено-научни концепции, доказвайки убедеността на автора, че истинно е равнозначно на поетично, независимо от начина на неговия изказ. Книгата откликва на вижданията и на модерни западни философи, и на дзен-будисти, на древни и на съвременни питания, обединени от неистовия стремеж да се разкрие сияйната и проста голота на Реалността.

Книгата на Иван Методиев е съзвучюна с най-съвременните философски търсения, разкриващи кълновете на един нов тип митично-поетична философия, възвръщаща се към праначалата си в мита, но мит от по-висш порядък, снел в себе си предходния етап на обособяването. Този синтез, в който различните досега сфери на питането отново намират своето единство, в който съвременността и древността се срещат по нов начин, а Изтокът и Западът, Северът и Югът се преоткриват в необозримостта на един нов хоризонт, е може би най-съществената черта на едно тепърва очертаващо се мислене, чиито несъмнен предвестник е Иван Методиев.

 

Източник: http://grosnipelikani.net/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=66

 

 

Антоанета Николова е родена на 26 юни 1961 г. в София. Завършва философия в СУ "Климент Охридски". Защитава дисертация на тема "Екология и религия", в която разглежда разбирането за природата в източните и западните култури. Преподава Източна философия в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград.
Автор е на стихосбирките: "Втечнена светлина" (1994), "Приказки за същества без име" (1998), "Зелено/Огледало" (2003), "Високи бели птици на брега" (2007) и "Дишане" (2008), както и на монографията "Езикът на Пустотата" (2003), посветена на източната интуиция за Пустотата и нейната древна и съвременна интерпретация в поезията. Съпреводач, заедно със София Катърова, на първата, издадена на български, антология с китайска пейзажна лирика "Поезия на планините и водите" (2003). Член на Сдружение на български писатели, Български хайку клуб, Хайку клуб "София" и Световната хайку асоциация.