ДРУГИТЕ ЗА НЕГО
Вечер на Иван Методиев

Хайри Хамдан


Иван Методиев е най-чутото мълчание.

 
Казано по време на Вечер на Иван Методиев в Хралупата, 01.12.2018 г. Хайри Хамдан е роден през 1962 г. в Палестина. Завършва Техническия университет в София и се реализира в България като публицист, писател и преводач. Негови творби са публикувани в „Литературен фронт“, „Пулс“, алманах „Море“ и др. Автор е на стихосбирките „Очите на бурята“, „Мариамин“ и на романите „Живи в царството на рака“, „Европеец по никое време“, "Последен портал". В началото на 2016 г. той превежда на арабски първата представителна антология на съвременната българска поезия. Под заглавие „Вятърът разпръсна моите слова“ (по стих на Иван Методиев) са събрани известни наши поети, сред които Екатерина Йосифова, Борис Христов, Христо Фотев, Константин Павлов, Иван Методиев, Георги Рупчев, Стефан Цанев, Любомир Левчев и много други. Книгата е дело на издателство „Албайруни”в Аман, столицата на Йордания.