Пейзажи на душата
Анотация
На 13 септември 2016 г. Иван Методиев щеше да навърши 70 години
 
Остави стихотворения с ярък, безпогрешно разпознаваем стил, поетическото движение „Нава“ и ясно формулирана поетика („За образите и световете“).
 
В стихосбирките си, издадени в скованите социалистически времена и по време на разрухата на прехода, поетът обитава своите пространства, където свободно експериментира с повечето познати поетични похвати и форми. Иван Методиев е един от най-любопитните, най-всестранните съвременни български поети. Всяка негова страница е урок по поезия (Иван Теофилов).
 
Човекът, вселената, светът преди сътворението, любовта, сиротността, природните закони, бедността, самотата, жаждата: всички тези образи, про-видяни с аналитичния ум и ерудиция на западния човек и с огромното състрадание на мъдрец от Изтока, поднесени в овладян до съвършенство поетичен изказ, са пречупени през призмата на вродения духовен аристократизъм на поета. Той помага на фините неща да бъдат видяни. Освен това нещата съжителстват. Никога не е само едното, нито само другото. И това е красиво – от боклука да направиш скулптура, която да е нежна и чиста (Теди Москов).
 
Един от най-значимите съвременни български поети (Георги Цанков).
 
Това издание обединява голяма част от поетичното творчество на Иван Методиев, представено в хронологичен ред.
 
 
Редакционно каре
ИВАН МЕТОДИЕВ
ПЕЙЗАЖИ НА ДУШАТА
 
избрани стихове и поеми
българска, първо издание
 
Съставителство
Мая Методиева, Георги Цанков
 
Коректор - Любен Козарев
Компютърна обработка - Румяна Дамянлиева
Оформление на корицата - Марио Йорданов
 
Формат - 16/60/90
Обем - 26,5 п.к.
 
Дадена за печат - ноември 2016
Излязла за печат - ноември 2016
Предпечат и печат - Изток-Запад
 
1407 София, ул. „Христо Ценов“ № 9-13
тел.: (02) 946 35 21, тел./факс: (02) 943 79 51
e-mail: iztok.zapadbg@gmail.com; iztok_zapad@abv.bg
www.iztok-zapad.eu