АРХИВ ПЕСНИ ЗА СИРАЦИ И СИРАЧЕТА с посвещение на Румен Даскалов