АРХИВ КНИГА НА ПРАШИНКИТЕ с посвещение на Румен Даскалов