Вървим по света и тайно тършуваме в лъчите на слънцето.